Alternativkostnad

Libredo redovisnings-tjänst

Alternativkostnad är kostnaden för det näst bästa alternativet som inte väljs. I ekonomi används begreppet för att uttrycka idén av att välja en möjlighet innebär att ge upp möjligheten att dra nytta av det näst bästa alternativet.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är alternativkostnad?

Alternativkostnad är ett grundläggande begrepp inom ekonomi som handlar om den potentiella fördelen som man går miste om när man väljer ett alternativ istället för ett annat. Med andra ord är alternativkostnaden priset för att inte välja det näst bästa alternativet.

Alternativkostnad är ett viktigt verktyg för att göra ekonomiska beslut, eftersom det hjälper till att kvantifiera de potentiella förlorade möjligheterna. Genom att förstå och beakta alternativkostnaden kan företag och individer göra mer informerade och effektiva beslut. Det hjälper oss att tänka i termer av offrade fördelar och att bäst använda våra begränsade resurser.

Notera att alternativkostnad inte alltid kan mätas i pengar. Det kan också handla om tid, människoresurser, eller andra icke-pengarrelaterade resurser. Det är också viktigt att påpeka att begreppet alternativkostnad inte enbart tillämpas på företagsekonomiska beslut utan används inom en mängd olika ekonomiska sammanhang, inklusive personlig finans, offentlig politik, investeringar och mer. 

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.