Attest

Libredo redovisnings-tjänst

Attest är en bekräftelse eller godkännande av en transaktion eller ett dokument. I en företagskontext kan detta innebära att en chef eller annan auktoriserad person bekräftar att en faktura är korrekt innan betalning görs.

Senast granskad
2023-08-08
av
Gevorg Simonyan

Vad är attest?

Attest är en process där en auktoriserad person, vanligtvis inom företagsstruktur, bekräftar eller godkänner giltigheten av en viss transaktion, ett dokument eller en verksamhet. Denna godkännandeprocess är en central del av många företags interna kontrollsystem, och syftar till att säkerställa noggrannhet, autenticitet och överensstämmelse med gällande regler och riktlinjer.

I en ekonomisk kontext, är attestering vanligtvis ett viktigt steg före betalning eller bokföring av en faktura. Till exempel, när ett företag mottar en faktura för varor eller tjänster, kan en chef eller annan auktoriserad person behöva granska fakturan och bekräfta att de uppgifter som anges (t.ex. belopp, varor eller tjänster, leverantör osv.) är korrekta och att transaktionen har ägt rum enligt de angivna villkoren. Först efter denna attestering kan betalning göras eller fakturan bokföras.

Attestering bidrar till att minska risken för felaktiga eller oegentliga betalningar, och hjälper företaget att säkerställa att dess finansiella rapporter är korrekta och tillförlitliga. Denna process kan även hjälpa till att upptäcka och förebygga bedrägeri eller andra oegentligheter, eftersom den kräver att minst en annan person än den som initierade transaktionen granskar och godkänner den.

Attesteringsprocessen bör vara väldokumenterad och systematisk för att tillhandahålla en stark och pålitlig kontrollmekanism. Den bör också vara flexibel nog att anpassas till olika typer av transaktioner och verksamhetsområden, och bör vara en integrerad del av företagets övergripande riskhanteringsstrategi.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.