Bifirma

Libredo redovisnings-tjänst

En bifirma är ett extra namn som ett företag kan använda i sin verksamhet. En bifirma måste registreras hos Bolagsverket och får inte vara förväxlingsbar med något annat företagsnamn.

Senast granskad
2023-08-08
av
Gevorg Simonyan

Vad är en bifirma?

En bifirma är ett sekundärt eller alternativt handelsnamn som ett företag kan använda för att bedriva sin verksamhet, utöver företagets officiella registrerade namn. En bifirma kan användas för att särskilt identifiera och marknadsföra specifika delar av ett företags verksamhet, eller för att underlätta affärsverksamhet i olika marknader eller geografiska områden.

Bifirmor måste registreras hos Bolagsverket, den svenska myndigheten ansvarig för företagsregistrering, och måste följa samma regler som gäller för företagsnamn. Detta innebär att bifirman inte får vara vilseledande eller förväxlingsbar med något annat registrerat företagsnamn eller varumärke. Det är viktigt att notera att även om ett företag kan ha flera bifirmor, är alla bifirmor juridiskt kopplade till huvudföretaget och har ingen separat juridisk status.

Exempel på tillämpande av en bifirma

Till exempel, om ett företag vid namn "ABC Aktiebolag" driver flera restauranger, kan det välja att registrera varje restaurang under en separat bifirma, som "ABC Sushi" eller "ABC Grill", för att bättre spegla de tjänster som varje restaurang erbjuder.

Att använda en bifirma kan ge företag större flexibilitet och möjlighet att skräddarsy sin identitet på marknaden, men det kan också innebära extra ansvar och komplexitet när det gäller att upprätthålla företagets varumärke och skydda dess rättigheter.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.