Brutet räkenskapsår

Libredo redovisnings-tjänst

Ett brutet räkenskapsår är ett räkenskapsår som inte följer kalenderåret. Istället börjar och slutar det på andra datum, till exempel 1 juli till 30 juni.

Senast granskad
2023-08-08
av
Gevorg Simonyan

Vad är ett brutet räkenskapsår?

Ett brutet räkenskapsår är ett ekonomiskt år som inte löper sammanfallande med kalenderåret (1 januari till 31 december), utan istället startar och slutar på specifika, alternativa datum. Till exempel kan ett brutet räkenskapsår sträcka sig från 1:a juli ett år till 30:e juni nästa år.

Fördelar med brutet räkenskapsår

Ett brutet räkenskapsår tillämpas ofta inom organisationer där företagets verksamhetscykel inte passar med kalenderåret, eller där det finns speciella skäl för att anpassa räkenskapsåret efter verksamhetens säsongsmönster. Till exempel kan ett företag som driver en skidort välja att ha sitt räkenskapsår löpande från 1 november till 31 oktober, eftersom dess huvudsakliga intäkter och utgifter uppstår under vintersäsongen.

Nackdelar med brutet räkenskapsår

Trots att brutna räkenskapsår kan vara fördelaktiga för vissa företag, kan de också skapa extra utmaningar, såsom att upprätta och följa budgetar som inte löper sammanfallande med kalenderåret, och komplexitet vid jämförelser med andra företag som använder kalenderåret som sitt räkenskapsår. Därför är det viktigt att företag noga överväger sina unika förhållanden och rådgör med en redovisningsekspert innan de väljer att tillämpa ett brutet räkenskapsår.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.