Bruttolön

Libredo redovisnings-tjänst

Bruttolönen är den totala lönen som en anställd tjänar innan skatter och andra avdrag görs. Den lön som anges vid löneförhandling och vardagligt tal i allmänhet.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är bruttolön?

Bruttolönen är den totala inkomsten som en anställd tjänar innan några avdrag har gjorts. Dessa avdrag inkluderar bland annat inkomstskatt. Bruttolönen är det belopp som vanligtvis diskuteras vid löneförhandlingar och det belopp som allmänt refereras till i dagligt tal när vi talar om en individs "lön".

I Sverige betalar arbetsgivaren arbetsgivaravgifter på bruttolönen, vilka är en form av socialavgifter. Arbetsgivaravgifterna täcker bland annat allmän pension, sjukförsäkring, föräldraförsäkring, arbetsskadeförsäkring och arbetsmarknadsavgift. Totalt sett är arbetsgivaravgiften vanligtvis 31,42 % av bruttolönen. Dessa brukar dock inte inkluderas när man talar om en anställds bruttolön då det anses vara arbetsgivarens kostnad.

Det är viktigt att notera att bruttolönen inte är det belopp som anställda faktiskt tar hem, det vill säga nettolönen. Detta beror på att bruttolönen minskas av diverse avdrag. 

Bruttolönen inkluderar inte bara den grundlön som anställda tjänar, utan kan också omfatta andra former av ersättning. Dessa kan inkludera bonusar, övertidsersättning, semesterersättning, sjuklön och andra förmåner.

För anställda är det viktigt att förstå skillnaden mellan brutto- och nettolön, eftersom det hjälper dem att bättre planera sin personliga ekonomi och förstå vad deras faktiska lön som de tar hem är och hur den kan skilja sig från den bruttolön som avtalades.

Sammanfattningsvis är bruttolön ett centralt begrepp inom arbetslivet och privatekonomin i Sverige. Det är en viktig faktor att överväga vid löneförhandlingar, budgetering och ekonomisk planering både på företags- och individnivå.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.