Debiteringsgrad

Libredo redovisnings-tjänst

Debiteringsgrad är den andel av en anställds arbetstid som kan faktureras till kunder. Det är ett viktigt mått på effektivitet i tjänsteföretag.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är debiteringsgrad?

Debiteringsgrad är ett central nyckeltal i tjänsteföretag och hänvisar till den andel av en anställds totala arbetstid som kan faktureras direkt till kunder. Det är ett viktigt mått på produktivitet och effektivitet, särskilt i företag där personalens tid är den främsta resursen.

Hur beräknas debiteringsgrad?

Debiteringsgraden beräknas genom att dela antalet debiterbara timmar med den totala arbetstiden under samma period. Till exempel, om en anställd har arbetat 40 timmar på en vecka och 30 av dessa timmar kan faktureras till kunder, skulle debiteringsgraden vara 30/40, eller 75%.

Hur tolkas debiteringsgrad?

Det är viktigt att notera att inte all arbetstid hos en anställd kommer att vara debiterbar. Det finns alltid vissa uppgifter som är nödvändiga för att driva företaget, men som inte kan faktureras direkt till en specifik kund. Dessa kan inkludera administrativa uppgifter, tid för utbildning och kompetensutveckling, eller tid för att söka nya affärsmöjligheter.

Debiteringsgrad är ett kritiskt mått för att övervaka och styra lönsamheten i ett tjänsteföretag. En hög debiteringsgrad tyder på att företaget effektivt utnyttjar sin personalresurs, medan en låg debiteringsgrad kan indikera att det finns icke-produktiv tid som kan behöva adresseras.

Vad är debiterbara timmar?

Ett nära besläktat koncept är begreppet debiterbara timmar, vilket är den faktiska tiden som kan faktureras till en kund. Ett tjänsteföretag strävar efter att maximera sina debiterbara timmar, eftersom detta direkt bidrar till intäkterna, samtidigt som man håller icke-debiterbar tid (icke-fakturerbar tid) till ett minimum.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.