Dubbel bokföring

Libredo redovisnings-tjänst

Dubbel bokföring är en bokföringsmetod där varje transaktion registreras på två ställen: en gång som en debitering och en gång som en kreditering. Detta hjälper till att säkerställa att bokföringen alltid är i balans.

Senast granskad
2023-08-08
av
Gevorg Simonyan

Vad är dubbel bokföring?

Dubbel bokföring är en grundläggande princip inom redovisning som innebär att varje ekonomisk transaktion registreras på två sätt i bokföringen: en gång som debet (belopp som tillkommer) och en gång som kredit (belopp som försvinner). Denna metod används för att säkerställa att företagets bokföring alltid är i balans, det vill säga att totala debetposter alltid motsvarar totala kreditposter.

Dubbel bokföring hjälper till att skapa en mer omfattande och korrekt bild av företagets ekonomiska tillstånd. Varje transaktion påverkar minst två bokföringskonton. Till exempel, om ett företag köper en inventarie för kontanter, skulle detta resultera i en ökning i inventariekontot (debet) och en minskning i kassakontot (kredit).

Detta system tillåter också effektiv spårbarhet och översikt av alla finansiella transaktioner, vilket gör det lättare att upptäcka eventuella fel eller oegentligheter. Vidare säkerställer det att företagets balansräkning (som visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital) alltid är i balans, vilket är en viktig aspekt för att uppfylla lagkrav och för att ge trovärdig information till företagets intressenter.

Dubbel bokföring är den mest använda bokföringsmetoden globalt och är en central del av modern bokföringspraxis. Genom att tillämpa denna metod kan företag säkerställa att deras finansiella rapporter är korrekta, fullständiga och i enlighet med god redovisningssed.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.