Försiktighetsprincipen

Libredo redovisnings-tjänst

Försiktighetsprincipen är en grundläggande princip inom redovisning som innebär att företag bör vara försiktiga när de uppskattar och rapporterar sina finansiella siffror. Detta innebär att företag bör undvika att överdriva sina tillgångar eller intäkter och att de bör ta med alla potentiella förluster och skulder så snart de blir kända.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är försiktighetsprincipen?

Försiktighetsprincipen är en av de grundläggande principerna inom redovisning, som anger att ett företag ska agera försiktigt vid rapportering av dess finansiella siffror. I praktiken innebär det att företaget bör undvika att övervärdera dess tillgångar eller intäkter och undervärdera dess skulder eller kostnader.

Försiktighetsprincipen uppmanar till att inkludera alla kända potentiella förluster och skulder så snart informationen blir tillgänglig, även om den exakta mängden ännu inte kan fastställas. Samtidigt bör företaget vara försiktigt med att erkänna intäkter, till exempel genom att inte bokföra intäkter innan de faktiskt har uppkommit.

Vad är poängen med försiktighetsprincipen?

Denna princip bidrar till att skydda företagets intressenter, såsom aktieägare, långivare och anställda, mot möjligheten av överdrivna eller missvisande finansiella rapporter. Genom att alltid agera på den försiktiga sidan hjälper denna princip till att upprätthålla förtroendet för företagets redovisning och finansiella rapportering. Dock är det viktigt att följa denna princip i balans, så att det inte leder till alltför pessimistiska värderingar som kan missvisa företagets verkliga finansiella ställning.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.