Koncernbidrag

Libredo redovisnings-tjänst

Koncernbidrag är en överföring av kapital mellan företag i samma koncern. Koncernbidrag kan, något förenklat, användas för att flytta pengar från lönsamma delar av koncernen till mindre lönsamma delar, eller för att optimera koncernens totala skattebelastning.

Senast granskad
2023-08-08
av
Gevorg Simonyan

Vad är koncernbidrag?

Koncernbidrag innebär en intern överföring av kapital mellan olika juridiska enheter inom samma koncern. Denna typ av transaktion används ofta för att omfördela resurser inom koncernen, antingen för att stödja mindre lönsamma delar av koncernen, eller för att balansera vinst och förlust bland koncernens olika enheter.

Ett koncernbidrag kan fungera som ett effektivt verktyg för att stabilisera koncernens ekonomiska ställning. Till exempel kan ett lönsamt dotterbolag överföra en del av sina inkomster till ett mindre lönsamt dotterbolag genom ett koncernbidrag, vilket hjälper det mindre lönsamma dotterbolaget att förbättra sin finansiella ställning och samtidigt bidra till att balansera inkomster och förluster inom koncernen.

Koncernbidrag kan också bidra till att optimera koncernens totala skattebelastning. I vissa fall kan ett företag som har gjort vinst under räkenskapsåret välja att överföra en del av dessa vinster till ett annat företag inom samma koncern som har gjort en förlust, genom att ge ett koncernbidrag. Genom att göra detta kan koncernen som helhet balansera sina inkomster och förluster, vilket kan minska dess totala skatteplikt.

Det är viktigt att notera att koncernbidrag är föremål för specifika regler och bestämmelser som varierar beroende på jurisdiktion. Koncernbidrag bör alltid dokumenteras noggrant, och företag bör rådgöra med en kvalificerad redovisningskonsult eller skatteexpert för att säkerställa att de uppfyller alla gällande lagar och regler när de utför dessa transaktioner.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.