Kreditfaktura

Libredo redovisnings-tjänst

En kreditfaktura är ett dokument som utfärdas av en säljare till en köpare för att korrigera en felaktig faktura, returnera varor eller ge en rabatt. En kreditfaktura minskar det belopp som köparen är skyldig säljaren.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är en kreditfaktura?

En kreditfaktura är mer än bara ett dokument; det är en avgörande del av affärstransaktioner och ett verktyg för att säkerställa korrekthet i ekonomiska rapporter. Den fungerar som ett formellt sätt för en säljare att korrigera eventuella fel i en tidigare utfärdad faktura, att bekräfta returnering av varor eller att bevilja en rabatt till en köpare. Genom att utfärda en kreditfaktura minskar säljaren det belopp som köparen är skyldig dem.

Vad ska en kreditfaktura innehålla?

En kreditfaktura bör innehålla specifik information som överensstämmer med den ursprungliga fakturan. Det inkluderar säljarens och köparens namn och adresser, datum, unikt fakturanummer, beskrivning av varorna eller tjänsterna, mängd, pris och mervärdesskatt(moms). En kreditfaktura skall alltid referera till den ursprungliga fakturan. Dessutom bör den tydligt märkas som en "kreditfaktura" för att undvika förvirring.

Att hantera kreditfakturor korrekt är viktigt för att säkerställa noggrannhet i företagets bokföring. Om en kreditfaktura inte utfärdas när den borde vara det, kan det resultera i överdriven skuldbelastning för köparen eller överskattade inkomster för säljaren. Samtidigt kan en felaktigt utfärdad kreditfaktura leda till en undervärdering av säljarens inkomster.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.