Soliditet

Libredo redovisnings-tjänst

Soliditet är ett mått på ett företags finansiella styrka, som beräknas genom att dela företagets eget kapital med dess totala tillgångar. En hög soliditet indikerar att företaget har en stark finansiell ställning och låg skuldsättning.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är soliditet?

Soliditet är ett nyckeltal som används för att bedöma ett företags finansiella styrka och långsiktiga stabilitet. Det mäter andelen av företagets totala tillgångar som är finansierade av eget kapital.

Formel för att beräkna soliditet

Formeln för att beräkna soliditet är:

Soliditet = (Eget Kapital / Totala Tillgångar) x 100

Hur tolkas soliditet?

Soliditeten uttrycks vanligtvis i procent. En hög soliditetskvot indikerar att ett företag har en stark finansiell ställning och att en stor andel av dess tillgångar finansieras av eget kapital snarare än skuld. Detta kan signalera till investerare och kreditgivare att företaget är finansiellt stabilt och har en lägre risk för konkurs.

Å andra sidan kan en låg soliditet indikera att företaget är högt skuldsatt, vilket kan innebära en högre finansiell risk. Det är därför viktigt för företag att övervaka och hantera sin soliditet för att säkerställa sin långsiktiga finansiella hälsa.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.