Factoring

Libredo redovisnings-tjänst

Factoring är en finansiell tjänst som innebär att ett företag säljer sina fakturor till en tredje part, en så kallad factor, för att snabbare få in likviditet. Detta är en form av fakturafinansiering där företaget inte behöver vänta på att kunderna ska betala sina fakturor för att få tillgång till pengarna.

Senast granskad
2024-04-02
av
Gevorg Simonyan

Grundläggande förståelse av factoring

Factoring är en finansiell tjänst som innebär att ett företag säljer sina fakturor till en tredje part, en så kallad factor, för att snabbare få in likviditet. Detta är en form av fakturafinansiering där företaget inte behöver vänta på att kunderna ska betala sina fakturor för att få tillgång till pengarna. Istället får företaget en stor del av fakturans värde direkt från factoringbolaget, som sedan ansvarar för att driva in betalningen från kunden.

Denna tjänst är särskilt användbar för små och medelstora företag som behöver förbättra sitt kassaflöde och minska risken för likviditetsbrist. Genom att sälja sina fakturor kan företagen snabbt omvandla försäljning till kapital som kan användas för löpande utgifter eller investeringar i verksamheten.

Processen för factoring

Factoringprocessen börjar med att företaget väljer vilka fakturor som ska säljas till factoringbolaget. Efter att avtal har upprättats mellan företaget och factoringbolaget, överförs fakturorna och företaget får en förutbestämd procentandel av fakturans värde utbetalt. Denna initiala betalning ligger ofta mellan 70-90% av det totala fakturabeloppet.

När kunden sedan betalar fakturan till factoringbolaget, utbetalas resterande del av fakturans värde till företaget, minus en avgift för factoringtjänsten. Denna avgift varierar beroende på flera faktorer, såsom fakturans storlek, kundens kreditvärdighet och avtalets längd. Factoringbolaget tar över risken för att kunden inte betalar, vilket kan ge företaget en ökad ekonomisk trygghet.

Fördelar med factoring

En av de största fördelarna med factoring är förbättringen av företagets likviditet. Genom att snabbt kunna omvandla fakturor till kontanter, kan företaget hantera sina betalningsåtaganden mer effektivt och undvika likviditetsproblem. Detta kan vara särskilt viktigt för företag som har långa betalningsvillkor eller som upplever säsongsmässiga svängningar i kassaflödet.

En annan fördel är att företaget kan minska sin administration kring kundfordringar. Factoringbolaget tar över ansvaret för att driva in betalningarna, vilket kan frigöra värdefull tid och resurser som istället kan läggas på företagets kärnverksamhet. Dessutom kan företaget genom factoring skydda sig mot kreditförluster, eftersom risken för obetalda fakturor övergår till factoringbolaget.

Välja rätt factoringpartner

När ett företag överväger att använda sig av factoring är det viktigt att välja rätt partner. Det finns många factoringbolag på marknaden, och villkoren kan variera avsevärt. Det är därför avgörande att noggrant jämföra olika alternativ och se till att avtalet passar företagets specifika behov och förutsättningar.

Ett bra factoringbolag bör erbjuda tydliga och rättvisa villkor, ha en god förståelse för företagets bransch och kunna erbjuda en personlig service. Det är också viktigt att kontrollera bolagets rykte och kreditvärdighet för att säkerställa att de är en pålitlig partner.

Sammanfattning

Factoring är en finansiell tjänst som kan erbjuda många fördelar för företag som behöver förbättra sitt kassaflöde och minska administrativa bördor. Genom att sälja sina fakturor till ett factoringbolag kan företag snabbt få tillgång till kapital och därmed öka sin finansiella stabilitet och möjlighet till tillväxt.

Det är dock viktigt att noggrant överväga och välja rätt factoringpartner för att säkerställa att tjänsten blir en lönsam och effektiv lösning för företagets unika behov. Med rätt partner kan factoring vara ett kraftfullt verktyg för att driva företagets ekonomi framåt.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.