Utgående moms

Libredo redovisnings-tjänst

Utgående moms är den moms som ett företag lägger på priset när det säljer varor eller tjänster. Det är alltså den skatt som företaget ska betala in till staten, baserat på de intäkter de genererar från sina försäljningar. Denna moms är en del av företagets löpande bokföring och måste redovisas korrekt för att uppfylla lagkrav och undvika sanktioner.

Senast granskad
2024-03-11
av
Gevorg Simonyan

Grundläggande förståelse för mervärdesskatt

I den ekonomiska världen är mervärdesskatt (moms) en avgörande faktor i företagens bokföring. Momsen är en skatt som läggs på värdet av varor och tjänster och den hanteras i två former: ingående och utgående moms. För att förstå den senare är det viktigt att först ha en klar bild av vad moms i allmänhet innebär.

Mervärdesskatten är en konsumtionsskatt som betalas av slutkonsumenten men hanteras av företagen som säljer varor och tjänster. I Sverige är momssatserna vanligtvis 25%, men det finns även reducerade satser för vissa typer av verksamheter och produkter. Att ha koll på dessa satser är avgörande för korrekt redovisning.

Definition av utgående moms

Utgående moms är den moms som ett företag lägger på priset när det säljer varor eller tjänster. Det är alltså den skatt som företaget ska betala in till staten, baserat på de intäkter de genererar från sina försäljningar. Denna moms är en del av företagets löpande bokföring och måste redovisas korrekt för att uppfylla lagkrav och undvika sanktioner.

Det är viktigt för företag att skilja på utgående och ingående moms för att kunna beräkna den moms som ska betalas till Skatteverket. Utgående moms registreras som en skuld i företagets bokföring, medan ingående moms är en fordran, vilket innebär att företaget kan dra av den från den utgående momsen.

Beräkning av utgående moms

För att beräkna den utgående momsen tar man försäljningspriset exklusive moms och multiplicerar det med den aktuella momssatsen. Resultatet visar hur mycket moms som ska läggas till försäljningspriset och sedan betalas in till staten. Denna process är en del av den löpande bokföringen och kräver noggrannhet för att säkerställa att rätt belopp redovisas.

Exempelvis, om ett företag säljer en tjänst för 1000 kr exklusive moms, och momssatsen är 25%, blir den utgående momsen 250 kr (1000 kr * 0,25). Det totala priset som kunden betalar blir då 1250 kr. Det är dessa 250 kr som företaget sedan ska redovisa och betala in till Skatteverket.

Redovisning av utgående moms

Redovisningen av utgående moms sker normalt sett varje månad, kvartal eller år beroende på företagets storlek och redovisningsperiod. Det är en del av de deklarationer som företaget måste lämna till Skatteverket. Korrekt redovisning är avgörande för att företaget ska vara i linje med gällande skattelagar och förordningar.

Vi på Libredo kan hjälpa dig. Genom att anlita en redovisningsbyrå säkerställer företag att deras ekonomiska rapportering är korrekt, vilket minimerar risken för felaktigheter och de konsekvenser som kan uppstå vid en felaktig momsredovisning.

Avslutande tankar

Att förstå och hantera utgående moms är en väsentlig del av företagandet. Det kräver kunskap om gällande regler och noggrannhet i bokföringen. Genom att säkerställa att all utgående moms redovisas korrekt kan företag undvika onödiga kostnader och sanktioner från skattemyndigheterna.

För små och medelstora företag kan det vara en utmaning att hålla reda på alla detaljer i redovisningen. Därför kan det vara en god investering att samarbeta med en redovisningsbyrå som Libredo, som kan ta hand om dessa aspekter och låta företagaren fokusera på kärnverksamheten.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.