Anläggningstillgångar

Libredo redovisnings-tjänst

Anläggningstillgångar är tillgångar som ett företag äger och använder för sin verksamhet under en längre tid, vanligtvis mer än ett år. Detta kan inkludera saker som byggnader, maskiner, fordon och patent.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är anläggningstillgångar?

Anläggningstillgångar, ofta kallade fasta tillgångar, är långsiktiga tillgångar som ägs och används av ett företag för att generera inkomster under en period som vanligtvis överstiger ett räkenskapsår. 

Exempel på anläggningstillgångar:

Materiella anläggningstillgångar:

Dessa tillgångar är fysiska och konkreta, såsom byggnader, maskiner, utrustning, fordon och inventarier. De är normalt föremål för avskrivningar över deras användbara livslängd för att sprida kostnaden för anskaffningen över flera räkenskapsperioder.

Immateriella anläggningstillgångar:

Dessa tillgångar är icke-fysiska och inkluderar patent, varumärken, goodwill och programvara. Dessa tillgångar kan också avskrivas över sin ekonomiska livslängd.

Finansiella anläggningstillgångar:

Dessa tillgångar omfattar långfristiga investeringar i aktier, obligationer eller andra företag.

Anläggningstillgångar representerar betydande investeringar för ett företag och spelar en viktig roll i företagets förmåga att utföra sin verksamhet och generera vinst. Därför är det viktigt att dessa tillgångar hanteras effektivt och att deras värde korrekt redovisas i företagets finansiella rapporter.

Vad är skillnaden mellan anläggningstillgångar och förbrukningsinventarier?

Något förenklat kan det sägas att skillnaden mellan anläggningstillgångar och förbrukningsinventarier är att förbrukningsinventarier är av mindre värde och behöver således inte avskrivas utan hela kostnaden belastar det innevarande räkenskapsåret. Läs mer om Förbrukningsinventarier.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.