Förbrukningsinventarier

Libredo redovisnings-tjänst

Förbrukningsinventarier är objekt som används i ett företags dagliga verksamhet som förbrukas under en tid som vanligtvis är mellan ett och tre år.

Senast granskad
2023-08-08
av
Gevorg Simonyan

Vad är förbrukningsinventarier?

Förbrukningsinventarier är objekt och material som har en livslängd på mer än ett år men mindre än tre år, och dessa objekt bokförs i sin helhet som en kostnad vid inköpstillfället snarare än att avskrivas över tid. Ett objekt kan anses vara en förbrukningsinventarie om dess anskaffningsvärde understiger ett halvt prisbasbelopp (dvs. 26 250 kr för 2023 eller 28 650 kr för 2024) per enhet. De kan inkludera mindre maskiner, verktyg, kontorsutrustning och liknande.

Vad är skillnaden mellan anläggningstillgångar och förbrukningsinventarier?

Så till skillnad från anläggningstillgångar, som avskrivs över sin ekonomiska livslängd (som kan vara flera år), tas hela kostnaden för förbrukningsinventarier i anspråk som en kostnad för det räkenskapsår då de anskaffas och redovisas direkt i resultaträkningen. Detta beror på deras relativt korta livslängd och det faktum att de ofta har lägre inköpskostnader. 

Vad är skillnaden mellan förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier?

Skillnaden mellan förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier är att förbrukningsmaterial har en livslängd på maximalt ett år och förbrukningsinventarier har en livslängd mellan ett och tre år.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.