Resultaträkning

Libredo redovisnings-tjänst

En resultaträkning är en finansiell rapport som visar ett företags intäkter och kostnader under en viss period. Resultaträkningen används för att beräkna företagets vinst eller förlust.

Senast granskad
2023-08-08
av
Gevorg Simonyan

Vad är en resultaträkning?

En resultaträkning, även känd som resultatrapport, är en central komponent i ett företags finansiella rapportering. Den ger en detaljerad redogörelse för företagets ekonomiska prestanda under en specifik tidsperiod, vanligtvis ett räkenskapsår eller ett kvartal.

Vad ingår i en resultaträkning?

I resultaträkningen presenteras alla intäkter och kostnader som företaget har genererat och ådragit sig under den angivna perioden. Dessa inkluderar försäljningsintäkter, direkta kostnader, driftskostnader som löner och hyra, avskrivningar, ränteutgifter och -intäkter, och skatter. Genom att subtrahera totala kostnader från totala intäkter erhålls företagets nettoresultat, vilket representerar företagets vinst eller förlust för perioden.

Resultaträkningen är ett ovärderligt verktyg för företagsledningen, aktieägare, investerare, kreditgivare och andra intressenter för att utvärdera företagets lönsamhet, kostnadseffektivitet, inkomstgenererande förmåga och finansiella hälsa. Tillsammans med balansräkningen och kassaflödesrapporten bildar resultaträkningen grunden för finansiell analys och beslutsfattande.

Vad är skillnaden mellan en resultaträkning och en balansräkning?

En resultaträkning visar företagets intäkter och utgifter medan en balansräkning visar tillgångar, eget kapital och skulder.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.