Förbrukningsmaterial

Libredo redovisnings-tjänst

Förbrukningsmaterial är objekt som används i ett företags dagliga verksamhet som förbrukas under en tid som är under ett år. Detta kan inkludera saker som kontorsmaterial, rengöringsprodukter och mindre verktyg.

Senast granskad
2023-08-08
av
Gevorg Simonyan

Vad är förbrukningsmaterial?

Förbrukningsmaterial är objekt och material som regelbundet förbrukas eller slits ut i företagets dagliga verksamhet och som behöver ersättas löpande. Förbrukningstiden för förbrukningsmaterial anses vara upp till ett år. Dessa varor är oftast inte avsedda för vidareförsäljning, utan används för att underlätta och stödja företagets interna funktioner och processer.

Exempel på förbrukningsmaterial

Exempel på förbrukningsmaterial kan vara kontorsmaterial som papper, pennor, klistermärken och gem, rengöringsprodukter som såpa, diskmedel och städutrustning, samt mindre verktyg och utrustning som kan behöva ersättas med tiden. Även kaffet på kontoret och toalettpapper räknas till förbrukningsmaterial.

Hur bokförs förbrukningsmaterial?

Kostnaden för förbrukningsmaterial bokförs vanligtvis som en löpande kostnad i företagets resultaträkning. Hanteringen av förbrukningsmaterial kan vara en betydande del av företagets kostnadskontroll och inköpsstrategi, särskilt i större organisationer där dessa kostnader snabbt kan ackumuleras. 

Vad är skillnaden mellan förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier?

Förbrukningsmaterial bör inte förväxlas med förbrukningsinventarier som istället avser objekt som förbrukas under en tid som sträcker sig mellan ett till tre år.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.