Fordran

Libredo redovisnings-tjänst

En fordran är ett belopp som ett företag har rätt att kräva av en annan part, vanligtvis som ett resultat av att ha tillhandahållit en vara eller tjänst. Den mest kända typen av fordran är en kundfordran, vilket är pengar som ett företag har rätt att ta emot från sina kunder för varor eller tjänster som har levererats men ännu inte betalats för.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är en fordran?

En fordran är ett belopp som ett företag har rätt att kräva av en annan part, vanligtvis som ett resultat av att ha tillhandahållit en vara eller tjänst. Den mest kända typen av fordran är en kundfordran, vilket är pengar som ett företag har rätt att ta emot från sina kunder för varor eller tjänster som har levererats men ännu inte betalats för.

Fordringar representerar en juridisk rättighet för företaget att motta betalning, och bokförs som tillgångar i företagets balansräkning. De kan vara kortfristiga (förväntas betalas inom ett år) eller långfristiga (förväntas betalas efter mer än ett år), beroende på betalningsvillkoren.

Hantering av fordringar är en viktig del av företagets likviditetsstyrning och kreditrisk. Om kunder betalar sina fakturor sent, kan det påverka företagets kassaflöde. Och om en kund inte kan eller vill betala sin faktura, kan företaget behöva skriva av den fordran som en kreditförlust.

I Sverige är det Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) och årsredovisningslagen som styr hur fordringar ska redovisas och värderas i företagets bokslut. Fordringar ska värderas till det belopp till vilket de förväntas inflyta, det vill säga efter avdrag för eventuella kreditförluster.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.