Kassaflöde

Libredo redovisnings-tjänst

Kassaflöde är likvida medel(förenklat, pengar) som kommer in och ut ur ett företag under en viss period. Positivt kassaflöde innebär att företaget tar in mer pengar än det spenderar, medan negativt kassaflöde innebär att företaget spenderar mer pengar än det tar in.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är kassaflöde?

Kassaflöde är en central komponent i ett företags ekonomiska hälsa och anger mängden likvida medel som kommer in och ut ur ett företag under en viss tidsperiod. Det kan ses som företagets blodomlopp, och utan ett hälsosamt kassaflöde kan ett företag snabbt hamna i finansiella svårigheter, oavsett hur lönsamt det är på papperet.

Vad ingår i kassaflödet?

Kassaflödet kan delas upp i tre huvudkategorier:

Driftskassaflöde:

Pengar som genereras genom företagets huvudsakliga verksamhet. Detta inkluderar intäkter från försäljning av varor och tjänster, men även utgifter som löner, hyra, råmaterial och andra löpande kostnader.

Investeringskassaflöde:

Pengar som kommer in eller ut ur företaget genom investeringar. Detta kan inkludera inkomster från försäljning av företagets tillgångar, som byggnader eller utrustning, eller pengar som spenderas på att köpa nya tillgångar.

Finansieringskassaflöde:

Pengar som kommer in eller ut ur företaget genom finansiella aktiviteter. Detta kan inkludera lån, utbetalningar till aktieägare i form av utdelning eller företagets egna återköp av aktier.

Vad innebär positivt och negativt kassaflöde?

Positivt kassaflöde innebär att företaget tar in mer pengar än det spenderar. Detta är naturligtvis det ideala för ett företag eftersom det indikerar att det har tillräckligt med pengar för att täcka sina utgifter, betala tillbaka skulder, investera i nya projekt och eventuellt dela ut vinster till ägarna.

Negativt kassaflöde innebär å andra sidan att företaget spenderar mer pengar än det tar in. Detta kan vara oroväckande, särskilt om det fortsätter under längre tid, men det är inte nödvändigtvis ett tecken på att företaget är i problem. Det kan till exempel hända att ett företag gör stora investeringar i nya tillgångar, vilket skulle kunna leda till negativt kassaflöde på kort sikt men vara positivt för företagets framtid.

Det är viktigt för företag att noggrant övervaka sitt kassaflöde. Genom att förstå var pengarna kommer ifrån och vart de går kan företag göra mer informerade beslut och säkerställa att de har tillräckligt med pengar för att fortsätta sin verksamhet. Att ha kontroll på sitt kassaflöde är därför en av de mest grundläggande delarna av sund ekonomisk förvaltning. Det kan således vara hjälpsamt att upprätta en likviditetsbudget.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.