Likviditetsbudget

Libredo redovisnings-tjänst

En likviditetsbudget är en plan som visar ett företags förväntade in- och utbetalningar under en viss period. Syftet med en likviditetsbudget är att säkerställa att företaget har tillräckligt med pengar för att betala sina räkningar när de förfaller.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är en likviditetsbudget?

Likviditetsbudgeten är ett vitalt ekonomiskt verktyg för alla företag, oavsett storlek eller bransch. Den utgör en detaljerad plan över företagets förväntade in- och utbetalningar(det vill säga kassaflöde) under en viss period, oftast per månad.

Inbetalningarna kan bestå av försäljningsintäkter, ränteinkomster och andra typer av inkomster. Utbetalningarna å andra sidan kan innefatta lönekostnader, leverantörsbetalningar, skatter, räntekostnader och övriga utgifter. Notera att tillskillnad från en resultatbudget ska momsen även inkluderas i en likviditetsbudget då det handlar om vad som faktiskt lämnar och kommer in på bankkontot.

Varför är det viktigt med en likviditetsbudget?

Genom att ständigt uppdatera och följa upp likviditetsbudgeten kan företaget försäkra sig om att de alltid har tillräckligt med likvida medel för att betala sina räkningar när de förfaller, samt hantera eventuella finansiella utmaningar eller möjligheter som kan uppstå. Om likviditetsbudgeten visar att det kan bli brist på likvida medel, kan företaget agera i god tid genom att till exempel sänka kostnader, öka försäljningen, eller söka extern finansiering.

Utöver att säkerställa företagets löpande betalningsförmåga kan likviditetsbudgeten även hjälpa företagsledare att identifiera trender, utvärdera företagets kassaflödeseffektivitet och göra informerade strategiska beslut. En välutformad och korrekt använd likviditetsbudget är därför en nyckel till framgångsrik ekonomisk förvaltning och långsiktig affärsstabilitet. Läs även om Likvida medel.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.