Likvida medel

Libredo redovisnings-tjänst

Likvida medel är pengar som ett företag har tillgängligt.

Senast granskad
2023-08-08
av
Gevorg Simonyan

Vad är likvida medel?

Begreppet likvida medel hänvisar till pengar som ett företag har till sitt förfogande. Detta kan inkludera saldon på företagets bankkonton samt eventuella fysiska kontanter. 

Likvida medel är en av de mest kritiska aspekterna av företagets finansiella hälsa. De tillhandahåller de nödvändiga medlen för att möta löpande utgifter, som löner, råmaterial, hyra, och skuldbetalningar. Utöver detta kan de också hjälpa företaget att navigera genom oväntade utgifter eller ekonomiska svårigheter och möjliggöra kapitalutgifter för tillväxt och expansion när möjligheter uppstår.

Även om företagets likvida medel kan ge en tillfällig bild av dess finansiella stabilitet, är det viktigt att notera att en sund finansiell förvaltning kräver en balans mellan att hålla tillräckligt med likvida medel för att uppfylla omedelbara finansiella åtaganden och att investera i långsiktiga tillgångar för att främja företagets tillväxt och lönsamhet på lång sikt. Därav är det viktigt att hålla koll på företagets kassaflöde och upprätta en likviditetsbudget.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.