Momsredovisning

Libredo redovisnings-tjänst

Momsredovisning är processen att beräkna och rapportera mervärdesskatt (moms) till skattemyndigheten. Detta innebär att samla in moms på försäljning, dra av moms på inköp och betala skillnaden till Skatteverket.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är momsredovisning?

Momsredovisning är en fundamental process för företag i Sverige och inom hela EU, där mervärdesskatt (moms) tillämpas. Denna process innebär att samla in moms på försäljning, dra av moms på inköp och betala skillnaden till Skatteverket.

Vad är moms?

Momsen är en konsumtionsskatt som företag lägger på sina varor och tjänster, vilken sedan betalas av konsumenten. Företag fungerar som indrivare av skatten på Skatteverkets vägnar. Momsen som företaget samlar in från kunderna måste sedan redovisas och betalas till Skatteverket.

Hur momsredovisar man?

Processen för momsredovisning kan i stora drag sammanfattas i följande steg:

Moms på försäljning:

När ett företag säljer en vara eller tjänst till en kund, lägger det till moms på försäljningspriset. Momsen är en procentandel av försäljningspriset som varierar beroende på typen av vara eller tjänst. Standardmomsen är 25%, men det finns också reducerade momssatser på 12% och 6% för vissa typer av varor och tjänster.

Moms på inköp:

När företaget köper varor eller tjänster för sin verksamhet, betalar det moms till sina leverantörer. Denna moms kan dras av från den moms som företaget samlar in från sina kunder. 

Momsdeklaration:

Företaget måste regelbundet, oftast varje månad eller kvartal beroende på företagets storlek, lämna in en momsdeklaration till Skatteverket. I momsdeklarationen specificerar företaget hur mycket moms det har samlat in på försäljning och hur mycket det har betalat på inköp. Skillnaden mellan dessa två belopp är den moms som företaget ska betala till Skatteverket, eller den moms som Skatteverket ska återbetala till företaget om den betalda momsen överstiger den insamlade momsen.

Momsredovisning kan vara komplicerat, och det kräver noggrannhet och god förståelse för skatteregler. Många företag väljer därför att anlita en professionell redovisningsbyrå eller en redovisningskonsult för att hantera sin momsredovisning.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.