Momsdeklaration

Libredo redovisnings-tjänst

En momsdeklaration är en rapport som ett företag skickar till Skatteverket för att redovisa hur mycket moms de har samlat in från försäljning och hur mycket moms de har betalat på inköp under en viss period.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är en momsdeklaration?

En momsdeklaration är en fundamental del av företagets bokföring och skatterapportering. Detta dokument skickas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis till Skatteverket beroende på företagets storlek och omsättning.

Momsdeklarationen ger en detaljerad översikt över hur mycket moms företaget har samlat in från försäljning (utgående moms) och hur mycket moms de har betalat på inköp och omkostnader (ingående moms) under en specifik period. Dessa två typer av moms spelar en central roll i företagets redovisning och ekonomiska planering. Läs mer om Momsredovisning.

Hur mycket moms ska du betala eller få tillbaka?

Skillnaden mellan utgående och ingående moms är det belopp som företaget antingen ska betala till Skatteverket eller det belopp som Skatteverket ska återbetala till företaget. Om det belopp som samlats in genom försäljning överstiger det belopp som betalats på inköp, ska företaget betala den överskjutande momsen till Skatteverket. Omvänt, om företaget har betalat mer moms på inköp än vad de har samlat in genom försäljning, har de rätt att begära en återbetalning från Skatteverket.

Att förstå och hantera momsdeklarationer korrekt är avgörande för företagets skattemässiga överensstämmelse och ekonomiska hälsa. Det är därför det är viktigt för företagare att ha en djup förståelse för moms och momshanteringsprocessen, eller att söka professionell hjälp från kvalificerade redovisningskonsulter. Läs även om Momsregistreringsnummer.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.