Momsregistreringsnummer

Libredo redovisnings-tjänst

Detta är ett unikt nummer som tilldelas av skattemyndigheten till företag som är skyldiga att betala mervärdesskatt (moms). Numret används för att identifiera företaget i alla transaktioner som involverar moms. Momsregistreringsnumret följer formatet SE"ORGNR"01

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är momsregistreringsnummer?

Momsregistreringsnummer, även känt som VAT-nummer (Value Added Tax), är ett unikt identifikationsnummer som tilldelas företag och organisationer som är registrerade för moms i Sverige. Det är Skatteverket som ansvarar för att tilldela momsregistreringsnummer.

Vad betyder det att vara momsregistrerad?

När ett företag är momsregistrerat innebär det att det är skyldigt att redovisa och betala mervärdesskatt (moms) till staten. Moms är en konsumtionsskatt som läggs på varor och tjänster och den betalas vanligtvis av konsumenten, men det är företaget som samlar in skatten och sedan betalar den vidare till Skatteverket. Läs mer om Momsdeklaration.

Momsregistreringsnumret används för att identifiera företaget i alla transaktioner som involverar moms. Detta inkluderar att samla in moms från kunder och att betala denna moms vidare till Skatteverket. Det används även i företagets kommunikation med Skatteverket och andra myndigheter, samt vid handel och transaktioner med andra företag, både nationellt och inom EU.

Vad är ditt momsregistreringsnummer?

I Sverige består ett momsregistreringsnummer oftast av företagets organisationsnummer, men med ett SE-prefix och ett moms-suffix. Till exempel, om ett företags organisationsnummer är 123456-7890, så skulle dess momsregistreringsnummer kunna se ut som: SE123456789001. Prefixet "SE" står för Sverige och suffixet "01" indikerar att företaget är registrerat för moms.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.