Omsättningstillgångar

Libredo redovisnings-tjänst

Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas omvandlas till kontanter, säljas eller förbrukas inom en snar framtid, vanligtvis inom det nästkommande räkenskapsåret. Detta kan inkludera saker som lager, kundfordringar och kortfristiga placeringar.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är omsättningstillgångar?

Omsättningstillgångar är tillgångar i företaget som antingen omvandlas till likvida medel, förbrukas eller säljs inom loppet av det närmaste räkenskapsåret. De är en central del av företagets kortfristiga finansiella hälsa eftersom de indikerar de resurser som snabbt kan göras likvida för att täcka företagets löpande kostnader.

Exempel på omsättningstillgångar

Kundfordringar:

Pengar som kunder är skyldiga företaget för varor eller tjänster som har levererats men ännu inte betalats för. 

Lager:

Varor som ett företag har på lager för att sälja. Dessa varor kommer att säljas och omvandlas till kontanter under den normala affärsverksamheten.

Kortfristiga placeringar:

Investeringar som snabbt kan omvandlas till kontanter utan att förlora värde, som till exempel olika typer av värdepapper.

Omsättningstillgångarnas storlek i förhållande till företagets totala tillgångar kan ge en indikation på företagets likviditetsposition. Ett högt värde kan indikera att företaget har tillräckligt med resurser för att täcka sina kortfristiga skulder, medan ett lågt värde kan indikera potentiella likviditetsproblem. Därför är noggrann övervakning och hantering av omsättningstillgångarna avgörande för företagets finansiella stabilitet och framgång.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.