Periodiseringsfond

Libredo redovisnings-tjänst

En periodiseringsfond är ett sätt för företag att jämna ut sina skattebetalningar över tid. Företaget kan avsätta en del av sin vinst i en periodiseringsfond och sedan kunna kvitta dessa vinster mot eventuella förluster senare år.

Senast granskad
2023-08-08
av
Gevorg Simonyan

Vad är en periodiseringsfond?

En periodiseringsfond är ett skatteplaneringsverktyg som tillåter företag att jämna ut sin skattebelastning över tid. Genom att använda en periodiseringsfond kan ett företag avsätta en del av sin vinst i ett år då vinsten är hög, och därmed skjuta upp beskattningen av dessa medel.

I enlighet med reglerna kring periodiseringsfonder, kan företaget föra över en del av sin skattepliktiga vinst till fonden. Dessa medel sätts då åt sidan i företagets balansräkning, vilket reducerar företagets skattepliktiga vinst för det aktuella året och därmed minskar dess skattebetalning.

I ett senare skatteår kan då företaget besluta om att lösa upp delar av eller hela periodiseringsfonden för att kvitta mot eventuella förluster eller att bli beskattat det året. De medel som tas ut från fonden läggs då till företagets skattepliktiga inkomst för det året och beskattas enligt gällande skattesatser.

Vad är poängen med en periodiseringsfond?

Periodiseringsfonder ger därmed företag möjlighet att balansera sina skattebetalningar över tiden och anpassa dem efter deras ekonomiska cykel och förändringar i affärsverksamheten. Detta kan bidra till att optimera företagets likviditet och ekonomiska styrning, och minska risken för ekonomisk stress under perioder av lägre inkomst.

Det bör dock noteras att användningen av periodiseringsfonder innebär en rad regler och krav, och beslutet att skapa, använda eller lösa upp en periodiseringsfond bör baseras på en noggrann analys och planering. Därför är det viktigt att söka professionell rådgivning inom redovisning och skatt, och att använda lämpliga redovisnings- och skattehanteringssystem för att hantera dessa transaktioner och uppfylla de tillhörande rapporterings- och betalningskraven.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.