Auktoriserad revisor

Libredo redovisnings-tjänst

En auktoriserad revisor är en revisor som har fått auktorisation från Revisorsinspektionen att utföra revisioner. Auktoriserade revisorer har genomgått omfattande utbildning och har visat att de har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra revisioner på ett professionellt och etiskt sätt.

Senast granskad
2023-08-08
av
Gevorg Simonyan

Vad är en auktoriserad revisor?

En auktoriserad revisor är en revisor som har erhållit specifik auktorisation från Revisorsinspektionen, för att genomföra revisioner av företags bokföring och finansiella rapporter. Denna auktorisation bevisar att revisorn har genomgått den krävande utbildning, erfarenhet och examination som krävs för att kunna utföra revisoruppgifter på ett professionellt, etiskt och tekniskt kompetent sätt.

Vad gör en auktoriserad revisor?

Auktoriserade revisorer är ansvariga för att genomföra noggranna granskningar av ett företags redovisning, med syfte att verifiera att dess rapporter(t.ex balansräkning, resultaträkning och andra finansiella rapporter)är korrekta och överensstämmer med gällande redovisningsstandarder och lagstiftning. De spelar en avgörande roll för att säkerställa transparens och tillförlitlighet i företagets finansiella rapportering, vilket är viktigt för företagets ledning, aktieägare, investerare, och andra intressenter.

Vad är skillnaden mellan en redovisningskonsult och en auktoriserad revisor?

Redovisningskonsulten å andra sidan tillhandahåller en mängd tjänster relaterade till företagets ekonomi, inklusive bokföring, skatterådgivning, budgetplanering, och finansiell analys, bland annat. De behöver inte nödvändigtvis vara auktoriserade av en reglerande myndighet, men de kan ha yrkeskvalifikationer inom sitt område.

Huvudskillnaden mellan en auktoriserad revisor och en redovisningskonsult ligger i deras roller och ansvarsområden. Medan en redovisningskonsult oftast hjälper företag med att hantera och optimera sina ekonomiska transaktioner och rapporter, är en auktoriserad revisor ansvarig för att granska dessa rapporter för att säkerställa deras noggrannhet och överensstämmelse med lagar och regler. Med andra ord, en redovisningskonsult arbetar mer med att skapa och underhålla företagets ekonomiska information, medan en auktoriserad revisor arbetar mer med att verifiera och validera denna information.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.