Kontoklasser

Libredo redovisnings-tjänst

Kontoklasser är kategorier av konton i bokföringen. I Sverige används ofta ett system med åtta kontoklasser, där varje klass representerar en viss typ av tillgångar, skulder, intäkter eller kostnader.

Senast granskad
2023-08-08
av
Gevorg Simonyan

Vad är kontoklasser?

Kontoklasser är grupper av konton som används i ett företags bokföringssystem för att organisera och kategorisera företagets ekonomiska transaktioner. Varje kontoklass representerar en specifik typ av ekonomiska poster, vilket gör det lättare att spåra och analysera företagets ekonomi.

De åtta kontoklasserna definieras enligt följande:

Kontoklass 1 (1000–1999): Tillgångskonton - Dessa konton används för att spåra företagets tillgångar, såsom kassa, bank, kundfordringar, lager, inventarier och fastigheter.

Kontoklass 2 (2000–2999): Eget kapital, avsättningar och skuldkonton - Dessa konton används för att spåra företagets eget kapital (ägarnas investeringar och ackumulerad vinst), avsättningar för framtida kostnader och skulder.

Kontoklass 3 (3000–3999): Intäktskonton - Dessa konton används för att spåra företagets intäkter, såsom försäljning av varor eller tjänster.

Kontoklass 4 (4000–4999): Kostnadskonton för varor, material och vissa tjänster - Dessa konton används för att spåra direkta kostnader för varor och tjänster som företaget köper, inklusive råvaror, underleverantörstjänster, och frakter.

Kontoklass 5 (5000–5999): Kostnadskonton för övriga externa kostnader - Används för att spåra kostnader såsom resekostnader, lokalkostnader, och andra externa tjänster.

Kontoklass 6 (6000–6999): Används också för övriga externa kostnader.

Kontoklass 7 (7000–7999): Kostnadskonton för personalkostnader samt avskrivningar - Dessa konton används för att spåra löner och andra personalrelaterade kostnader

Kontoklass 8 (8000–8999): Kostnadskonton för finansiella poster - Dessa konton används för att spåra kostnader och intäkter relaterade till finansiella aktiviteter, som räntekostnader och ränteintäkter.

Resultaträkningen och balansräkningens kontoklasser

Balansräkningen innehåller konton 1000-2999, det vill säga kontoklass 1 och 2. Resultaträkningen innehåller konton 3000-8999, det vill säga kontoklass 3 till 8.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.