Omvänd moms

Libredo redovisnings-tjänst

Omvänd moms är en momsregel som innebär att köparen, istället för säljaren, är skyldig att redovisa momsen till skattemyndigheten. Detta används ofta i transaktioner mellan företag i olika länder för att undvika problem med internationell momsredovisning.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är omvänd moms?

Omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också kallas, är ett begrepp inom momssystemet där ansvaret för att redovisa och betala moms flyttas från säljaren till köparen. Denna procedur är vanligt förekommande vid handel mellan företag i olika EU-länder och vid vissa typer av tjänster och varor, såsom byggtjänster.

Vem redovisar vid omvänd moms?

Vanligtvis är det säljaren som fakturerar köparen för moms och sedan betalar denna moms till Skatteverket(läs mer om Momsdeklaration). Men vid omvänd moms, blir köparen skyldig att redovisa och betala momsen direkt till skatteverket. Säljaren utfärdar en faktura utan moms till köparen och noterar på fakturan att omvänd moms tillämpas.

Vad är poängen med omvänd moms?

Syftet med omvänd moms är att förenkla momshantering i internationella transaktioner och minska risken för momsfusk. Genom att göra köparen ansvarig för momsen undviks komplicerade processer med att betala och återkräva moms mellan länder. Det kan också användas inom vissa branscher som har visat sig vara särskilt utsatta för momsfusk.

Omvänd moms är en komplex del av momssystemet och det är viktigt för företag att söka professionell rådgivning för att säkerställa att de uppfyller sina skyldigheter korrekt. Läs mer om Momsredovisning.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.