Direkta kostnader

Libredo redovisnings-tjänst

Direkta kostnader är kostnader som direkt kan kopplas till produktionen av en vara eller tjänst. Detta kan inkludera saker som råmaterial och tillverkningskostnader.

Senast granskad
2023-08-08
av
Gevorg Simonyan

Vad är direkta kostnader?

Direkta kostnader är de kostnader som direkt kan kopplas till produktionen eller leveransen av en specifik vara eller tjänst. Dessa kostnader är ofta variabla och förändras i proportion till volymen av produktionen eller tjänsten som tillhandahålls.

Exempel på direkta kostnader

Typiska exempel på direkta kostnader inkluderar råmaterial och andra kostnader som är direkt kopplade till försäljning eller produktion av varor eller tjänster. Andra direkta kostnader kan inkludera maskinkostnader som direkt kan kopplas till en specifik produkt, utgifter för underleverantörer i tjänstesektorn, eller kostnader för direkt distribution och frakt för specifika produkter.

Hur bokförs direkta kostnader?

I bokföringssammanhang registreras ofta dessa direkta kostnader i resultaträkningenkonton 4000-4999, enligt BAS-kontoplanen. Dessa kostnader är viktiga att hålla koll på eftersom de direkt påverkar företagets bruttomarginal, det vill säga skillnaden mellan företagets totala intäkter och dess direkta kostnader. Ett företag med höga direkta kostnader kommer att ha en lägre bruttomarginal och därmed mindre utrymme för att täcka sina indirekta kostnader och fortfarande göra en vinst.

Att noggrant analysera de direkta kostnaderna är avgörande för att förstå företagets lönsamhet på en detaljerad nivå. Det hjälper företag att identifiera de mest och minst lönsamma produkterna eller tjänsterna, och möjliga områden för kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.