Kassalikviditet

Libredo redovisnings-tjänst

Kassalikviditet är ett mått på ett företags förmåga att betala sina kortfristiga skulder. Det beräknas genom att dela företagets likvida medel med dess kortfristiga skulder.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är Kassalikviditet?

Kassalikviditet är ett nyckeltal inom finansiell analys som mäter ett företags förmåga att betala sina kortfristiga skulder (skulder som förfaller inom ett år) med sina mest likvida tillgångar. De mest likvida tillgångarna inkluderar likvida medel(kontanter och bankmedel), samt kortfristiga placeringar som snabbt och enkelt kan omvandlas till kontanter utan signifikant förlust i värde.

Hur beräknas kassalikviditet?

Kassalikviditet beräknas som följer: Kassalikviditet = (Likvida medel + Kortfristiga placeringar) / Kortfristiga skulder. Resultatet, som ofta anges i procent, ger en indikation på företagets kortsiktiga betalningsförmåga.

Hur tolkas kassalikviditet?

Ett högt kassalikviditetsvärde indikerar att företaget har en stark position att betala sina kortfristiga skulder, vilket minskar risken för finansiell stress. Ett lågt värde, å andra sidan, kan signalera att företaget kan ha svårt att möta sina kortsiktiga betalningsåtaganden, vilket kan leda till likviditetsproblem.

Det bör dock noteras att ett extremt högt kassalikviditetsvärde inte nödvändigtvis är optimalt, eftersom det kan indikera att företaget inte använder sina tillgångar effektivt för att generera avkastning. Balansen mellan att bibehålla tillräcklig likviditet för att betala skulder och att maximera avkastningen är en central del av företagets finansiella strategi. Kassalikviditet är därför ett viktigt nyckeltal som bör övervakas regelbundet och jämföras med branschnormer och historiska data. Läs även om begreppet Kassaflöde.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.