Kontering

Libredo redovisnings-tjänst

Kontering är processen att registrera finansiella transaktioner i företagets bokföring. Varje transaktion måste konteras på rätt konto för att företagets finansiella rapporter ska vara korrekta.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är kontering?

Kontering är en grundläggande del av bokföringsprocessen där varje finansiell transaktion registreras på rätt bokföringskonto. Dessa konton representerar olika typer av inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och eget kapital, och varje transaktion måste konteras mot minst två av dessa konton för att bibehålla bokföringens balans, enligt principen om dubbel bokföring. Inkomsterna och utgifterna redovisas i resultaträkningen. Tillgångarna, skulderna och det egna kapitalet redovisas i balansräkningen.

Hur går kontering till?

Konteringsprocessen börjar med att man identifierar transaktionen och dess belopp, bestämmer vilka konton som påverkas, och om dessa konton ökar eller minskar i värde. Sedan görs själva konteringen där transaktionen bokförs på de utvalda kontona. Exempelvis vid ett försäljningstillfälle, kan intäktskontot och bankkontot påverkas, där intäktskontot ökar och bankkontot också ökar.

Varför är det viktigt att konteringen sköts korrekt?

Syftet med kontering är att säkerställa att företagets finansiella transaktioner korrekt och konsekvent registreras, vilket är avgörande för att producera tillförlitliga och korrekta finansiella rapporter. Det hjälper också företaget att spåra dess ekonomiska prestanda, övervaka dess tillgångar och skulder, och göra informerade ekonomiska och strategiska beslut.

Det är viktigt att notera att felaktig kontering kan leda till missvisande finansiell information, vilket kan ha betydande konsekvenser för företaget, inklusive felaktiga skatteberäkningar och felaktiga beslutsunderlag till företagets ledningsgrupp. Därför är det viktigt att alltid följa god bokföringssed och gällande regelverk vid kontering av finansiella transaktioner.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.