Upplupna intäkter

Libredo redovisnings-tjänst

Upplupna intäkter, ibland kallade ej fakturerade intäkter, är intäkter som företaget har tjänat genom att tillhandahålla varor eller tjänster, men som ännu inte har fakturerats eller mottagit betalning för.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är upplupna intäkter?

Upplupna intäkter, ibland kallade ej fakturerade intäkter, är intäkter som företaget har tjänat genom att tillhandahålla varor eller tjänster, men som ännu inte har fakturerats eller mottagit betalning för.

Exempel på upplupna intäkter

Ett exempel på en upplupen intäkt kan vara ett konsultföretag som har utfört arbete för en klient under en period, men som ännu inte har skickat fakturan. Även om fakturan ännu inte har skickats, ska intäkten bokföras som en upplupen intäkt i den period arbetet utfördes, i enlighet med periodiseringsprincipen.

Hur bokförs upplupna intäkter?

I balansräkningen bokförs upplupna intäkter som en kortfristig fordran, vilket betyder att de räknas som en del av företagets tillgångar. När fakturan sedan skickas eller betalningen mottas, omvandlas den upplupna intäkten till kundfordringar eller likvida medel. I samband med faktureringen hamnar de upplupna intäkterna i resultaträkningen.

Att noggrant bokföra och hantera upplupna intäkter är viktigt för att säkerställa att företagets finansiella rapporter ger en korrekt bild av dess ekonomiska prestation och ställning.

Läs även om upplupna kostnader.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.