Upplupna kostnader

Libredo redovisnings-tjänst

Upplupna kostnader, också kända som upplupna utgifter, är utgifter som har uppkommit men ännu inte betalats eller fakturerats. Dessa utgifter representerar företagets skuld att betala för varor eller tjänster som har mottagits.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är upplupna kostnader?

Upplupna kostnader, också kända som upplupna utgifter, är utgifter som har uppkommit men ännu inte betalats eller fakturerats. Dessa utgifter representerar företagets skuld att betala för varor eller tjänster som har mottagits.

Upplupna kostnader spelar en central roll i redovisningen eftersom de hjälper till att säkerställa att företagets finansiella rapporter följer periodiseringsprincipen - en grundläggande princip inom redovisning som säger att intäkter och utgifter ska bokföras i den period de uppstår, oavsett när betalningen sker.

Exempel på upplupna kostnader

Exempel på upplupna kostnader kan inkludera löner för anställda som har arbetat men ännu inte fått betalt, räntekostnader som har uppkommit men inte fakturerats, och tjänster eller varor som ett företag har mottagit men ännu inte fått fakturan för.

Hur bokförs upplupna kostnader?

I balansräkningen bokförs upplupna kostnader under kortfristiga skulder, och kostnaderna erkänns i resultaträkningen för den period de uppstår. När betalningen sedan görs, minskas beloppet av de upplupna kostnaderna och företagets kassa eller bankkonto minskar med motsvarande belopp.

Det är viktigt att noggrant hantera och bokföra upplupna kostnader, eftersom detta påverkar företagets rapporterade vinst, kassaflöde och totala skulder.

Läs även om upplupna intäkter.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.