Resultatkonto

Libredo redovisnings-tjänst

Ett resultatkonto är ett konto i bokföringen som representerar ett företags intäkter och utgifter.

Senast granskad
2023-08-08
av
Gevorg Simonyan

Vad är ett resultatkonto?

Ett resultatkonto är ett konto inom företagets resultaträkning som representerar och spårar företagets inkomster och utgifter under en viss period. Dessa konton spelar en central roll i att bestämma företagets lönsamhet och ekonomiska resultat.

Vad representeras på ett resultatkonto?

Inkomster, som försäljningsintäkter, ränteinkomster och andra typer av intäkter, samt utgifter, såsom direkta kostnader(kostnad för sålda varor), löner, hyra, avskrivningar, räntekostnader och skatter, representeras alla på separata resultatkonton.

När ett företag utför en ekonomisk transaktion som påverkar dess inkomster eller utgifter, uppdateras det berörda resultatkontot. Till exempel, när ett företag säljer varor eller tjänster, ökar värdet på dess försäljningsintäktskonto. 

De totala inkomsterna och utgifterna på alla resultatkonton summeras för att beräkna företagets nettoresultat (eller nettovinst eller -förlust). Denna information används sedan för att upprätta resultaträkningen, en finansiell rapport som ger en detaljerad översikt över företagets inkomster, utgifter och nettovinst eller -förlust under perioden.

Resultatkonto hjälper företagets ledning och andra intressenter att förstå företagets ekonomiska prestanda, identifiera trender och problemområden, och fatta välgrundade beslut om budgetering, prissättning, kostnadskontroll och andra viktiga affärsstrategier.

Vad är skillnaden mellan ett resultatkonto och ett balanskonto?

Skillnaden mellan ett resultatkonto och ett balanskonto är att resultatkonton redovisar ett företags intäkter och utgifter medan balanskonton redovisar ett företags tillgångar, skulder och eget kapital.

Hur bokförs resultatkonton?

Resultatkonton avser konton 3000 till 8999 i företagets bokföring.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.